Příprava k boji

Příprava k boji

 

Postaveni před úkol vést družstvo nepřátelským územím do postavení nepřítele, co uděláte, jak se nejlépe připravit na takovou akci, jak budete reagovat na nepřátelskou palbu, ba především jak vůbec nepřítele najít a jak vést úspěšný útok?

Pro tento účel existuje připravený postup o šesti logických krocích, které musí být pro takovou operaci nacvičeny a dodržovány. Je určen pro družstvo, které se s vysokou pravděpodobností může stát cílem nepřátelské palby. V žáru boje není ovšem vždy možné otrocky lpět na pravidlech, ale těchto šest nacvičených úkonů vám poskytne vyzkoušený a prověřený rámec pro vytvoření vlastního plánu akce.

 

·        Příprava zbraní a výstroje

·        Rychlá reakce na nepřátelskou palbu

·        Zajištění pozic nepřítele

·        Vítězství v přestřelce

·        Útok pod palebným krytím

·        Přeskupení družstva

 

 

1: Příprava na boj

před zahájením postupu při očekávaném dotyku s nepřítelem musíte především prověřit správnost maskování. Použitím maskovacích barev, síťek a vhodného listový, odpovídající terénu, ve kterém bude družstvo operovat, je třeba skrýt obrysy přilby, výstroje a siluety celého těla. Vaše zbraň musí být čistá, funkční a dobře promazaná. Střelivo musí být čisté a zásobníky a granáty správně rozděleny mezi mužstvo. Spojař se musí ubezpečit, že má nerušené spojení s velitelstvím.

Jako velitel čety musíte připravit a vydat rozkazy dříve, než družstvo vyrazí do akce. Tyto rozkazy musí zajistit, aby všichni muži v družstvu věděli co možno nejvíce o terénu, který je třeba překonat, výzbroj a rozmístění nepřátel atd. každý musí znát svůj úkol a postup k jeho splnění. Každého musíte poučit o podrobnostech trasy, použitém bojovém tvaru, na kterém křídle bude postupovat kulometná skupina a uvést další důležité údaje. V průběhu postupu k očekávanému styku s nepřítelem musíte předem vydat i rozkazy pro boj „V případě odstřelování zalehněte támhle u toho náspu“ atd.

 

2: Reakce na nepřátelskou palbu

družstvo musí být vycvičená k postupu bez ohledu na hluk palby cílené jinam a bez ohledu na nemířenou palbu. Účinná nepřátelská palba je naproti tomu taková, která by způsobila těžké ztráty, pokud by družstvo pokračovalo v postupu. Bezprostřední reakce na účinnou palbu musí být pro celé družstvo okamžité opuštění ohroženého prostoru. Pokud jste dokázali vydat předběžné rozkazy, družstvo bude přesně vědět, kde se má krýt. Pokud ne, musí se všichni plížením dostat do nejblíže dosažitelného krytu. Každý muž se musí pokusit určit zdroj nepřátelské palby a opětovat jí. Postup pro opuštění ohroženého prostoru je:

 

1.      K zemi

2.      Krýt se

3.      Plížení

4.      Pozorování

5.      Zamíření

6.      Pal!!!

 

3:Zjištění nepřítele

Určení místa, ze kterého vás někdo ostřeluje, může být velmi obtížné, zvláště v zastavěné oblasti. Vy ovšem musíte zjistit nepřítele co možná nejdříve, abyste jednak mohli pokračovat v postupu a jednak předešli ztrátám. Po nalezení nepřítele jsou tři metody:

 

Pozorováním

Při pohledu směrem, odkud se domníváte, že přichází zvuk střelby, můžete zahlédnout pohyb, dým, záblesky výstřelů či odlesky světla. Zvuk výstřelu má dvě složky „prásk“, způsobený průletem střely kolem vás a „bum“, to je odpálení náboje z pušky. Čas mezi prásknutím a bouchnutím poslouží k určení vzdálenosti, každá vteřina  představuje asi 600 metrů. Samozřejmě záleží na rychlosti střeli, pistolový náboj se nedá srovnávat s nábojem do odstřelovačky.

 
Palbou

Můžete se pokusit vyvolat nepřátelskou palbu tak, že uložíte jednomu či dvou střelcům pálit do pravděpodobného místa úkrytu nepřítele.

 

Pohybem

Pokud nepřítel stále není odhalen, budete muset nařídit dvěma mužům provést asi desetimetrový přískok do jiného postavení. Toto téměř s jistotou vyvolá nepřátelskou palbu, ale nedělejte si starosti. Muž pádící na úseku deseti metrů představují velmi obtížný cíl, ale nikoliv nemožný.

Nakonec, pokud toto vše nevyvolá reakci ze strany nepřítele, nezbude vám než pokračovat v postupu. Každý, kdo zjistí nepřítele, musí jeho pozici označit svým druhým vypálením střely se stopovkou příslušným směrem.

 

4:Vítězství v přestřelce

Jakmile jste nepřítele spolehlivě zaměřili, musíte na něj soustředit dostatečnou palebnou sílu k jeho vyřazení. Po získání převahy v přestřelce musíte udržovat dostatečnou intenzitu kulometné palby, která umožní střelecké skupině přesun na pozici, odkud lze provést útok.

 

 

5:Útok

Útok se skládá ze čtyř etap

Rozkazy

Velitel družstva vydá stručné rozkazy tak, aby každý muž přesně věděl co má dělat. Mimoto kulometná skupina, která zpravidla zůstává vzadu a zajišťuje palebné krytí, musí podrobně vědět, co se má dít a to dříve, než střelecká skupina vyrazí do útoku.

 

Postup vpřed

Účelem této etapy je přesun z pozice, kde se družstvo ocitlo pod palbou, na pozici vhodnou pro útok na nepřítele. Aby se dosáhl úhel mezi podpůrnou palbou z kulometu a výchozím postavením útočné skupiny co nejblíže k 90stupnům , postup bude většinou směřován na křídlo. Za určitých okolností může být výhodnější přesunout na křídlo kulometnou skupinu a postupovat vpřed – například  jestliže je přímo před nepřítelem mrtvý prostor.

 

Zteč

Útočící vojska obvykle potřebují místní převahu v poměru tři ku jedné. Z toho důvodu je jednotka v síle družstva schopna zaútočit jen na jednotlivý úsek zákopu či okop, odstřelovače nebo bunkr. Pokud zjistíte, že proti vám stojí výrazně silnější nepřítel, než bylo uvedeno, přivolejte jakékoliv dosažitelné posily. Zteč je konečným stádiem postupu  k nepřátelskému postavení. V této etapě je nutno vyvinout maximální palebnou sílu jak ze strany útočících skupin, tak i podpůrné kulometné skupiny. Je možno použít tříštivé granáty, nebo pro zvýšení účinku odpálit lehké či střední protitankové střely. Dýmové granáty lze použít pro krytí útočících  střelců na posledních několika metrech. Toto je pro velitele nejobtížnější fáze útoku, musí přimět své muže, aby opustili bezpečná palebná postavení a útočili se vztyčeným bodákem, třeba i přes odkrytý terén, srazili se s nepřítelem a zabíjeli. Není to snadný úkol.

 

 

Pokračování v boji

Nepřátelské postavení může být rozčleněno do hloubky. Po zahájení útoku musí družstvo využít situaci a pomocí palby a pohybu obsadit celé postavení, jinak se útok může zhroutit.

 

6:Přeskupení družstva

Ihned po vyřazení nepřátelského postavení musíte co možno nejrychleji rozmístit vaše družstvo a připravit se na možný protiútok. Musíte přidělit palebné sektory každému muži, postarat se o raněné, rozdělit střelivo a v případě potřeby vyhloubit zákopy či připravit pasti, nebo minová pole. Kulometná skupina musí zaujmout postavení co možno nejdříve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

North team-KRUPKA
 
North team-KRUPKA
 
Dnes již byli 1 visitorszde
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free